About Us      Contact Us      Products and Services   Omvattend Afrikaans


'n Omvattende Afrikaanse taalprogram van Graad 1 tot 3 insluitende al die elemente van:

  • lees en skryf,
  • luister en bespreek,
  • begripsontwikkeling,
  • taalleer en woordeskat,
  • poësie en kreatiewe werk.Kenmerke


1.   ‘n Volledige program – alle elemente van taal word aangespreek en alle voorgeskrewe boeke is deel van die program; dit spaar u dus tyd en moeite om self goeie Afrikaanse boeke te gaan soek en nog aan te koop.


2.   Uniek ontwikkel – met goeie Afrikaanse letterkunde as basis waaruit taal elemente geleer word en kinders dus ook so meer lees.


3.   ‘n Nuwe benadering –dit is nie net nog ‘n werkboek nie, dit is ‘n ontdekking van Afrikaans as ons taal.


4.   Maklik om te gebruik - al die voorbereidingswerk is klaar gedoen vir u as ouer/instrukteur, in ʼn formaat wat maklik is om te volg en wat min of geen voorbereiding verg nie.


5.  Doeltreffend – die kind/studente se selfvertroue groei soos wat hulle ʼn liefde vir lees leer.Vir voorbeelde van Inhoud en bladsye kliek op toepaslike program:

Kry AFSLAG op meer as een program bestellings!

Omvattend Afrikaans Bestelvorm

Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.
Omvattend Afrikaans Gr1
Omvattend Afrikaans Gr2
Omvattend Afrikaans Gr3

LEES IN AFRIKAANS

TO THE POINT ezine - FREE

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you TO THE POINT.

Receive this FREE ebook "HAPPY HOMES" (in Eng) or "GELUKKIGE HUISE" (in Afr) when you subscribe!

We are proud to be teachers at :


Dankie Willemien, dat jy met soveel oorgawe leef, en byna refleksief soveel gee, en ook so wyd.

"I just wanted to say that i went onto your website and i have found that this is "THE" best one that i have seen, we have just started homeschooling and you have helped me alot!!!! Thank you so much for all the emails and info and support. May God Bless you and your family tremendously!!!!!"

I popped over to view your website and was blessed by your heart and depth of content.